G K Mobile Service Point

No 12, Chitlapakkam Main Road Nehru Nagar, Chennai
Near Mit Bridge Service Line
Chennai,Tamil Nadu - 600044
-66246722
kumar.gkmobiles@yahoo.in