Nova Mens Hostel

No 40/1b,4th Seawar Road Kottivakkam Main Road Valmiki Nagar
Near Singapore Shoppe,
Chennai,Tamil Nadu - 600041
-66078811
eddydev@yahoo.com